A A A

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2019/2020 

 1. Diagnoza funkcjonalna – dzieci od 1 miesiąca do 8 roku życia - prowadzące Aleksandra Paderewska;  

 2. Uczę się szybko i znam swoją wartość - Warsztaty z efektywnej nauki i wzmacniania pewności siebie - prowadzące: Justyna Marzec i Alicja Pałac-Nożewska  

 3. Trening sprawności językowych dla dzieci kl. I-III - prowadzące: Edyta Brzusko i Monika Szymańska- Matejek   

 4. Zajęcia grupowe wspierające rozwój manualny - (dla dzieci 5-7 lat ) prowadząca: Aleksandra Paderewska   


 

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2018/2019 

 1. RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI (w wieku 2-3 lat) I RODZICÓW - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małgorzata Paprotny 

 2. Mam trzy latka – mówić chcę - zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku trzech lat niemówiących lub mówiących niewiele - prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 3. Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu - (dla dzieci 5-6 lat) - prowadząca: Aleksandra Paderewska   

 4. DZIECIAKI LUZAKI - Grupowy trening relaksacyjny dla dzieci w wieku szkolnym - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małorzata Paprotny  

 5. Słucham i słyszę dźwięki, sylaby - zajęcia dla dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej- prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 6. „MATLANDIA – matematyka nie musi być trudna” (dla uczniów klasy V) - prowadzące Agnieszka Mazurek-Krencik i Joanna Tokarska; 

 7. WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)prowadzący: Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk, Hanna Szepietowska, Magdalena Golędzinowska 

 8. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie)- prowadzący: Krzysztof Szamburski, Edyta Wrzesińska, Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk i Joanna Skoczyńska 

 9. Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera - prowadzący Marcin Bonaszewski 

 10. Warsztaty dla młodzieży (13 – 14 lat) - prowadząca Justyna Marzec 

 11. ZAJĘCIA RUCHOWO- TERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 13-15 LAT - prowadząca Katarzyna Kurska 

 12. Trening metodą Warnkego (terapia zaburzeń automatyzacji w procesie nauki czytania i pisania) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie nauki - prowadząca Grażyna Cerańska;