A A A

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2018/2019 

 1. Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu - (dla dzieci 5-6 lat) - prowadząca: Aleksandra Paderewska   

 2. Zajęcia grupowe wspierające rozwój manualny - (dla dzieci 5-6 lat) prowadząca: Aleksandra Paderewska   

 3. RUCH ROZWIJAJĄCY DLA DZIECI (w wieku 2-3 lat) I RODZICÓW - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małgorzata Paprotny 

 4. DZIECIAKI LUZAKI - Grupowy trening relaksacyjny dla dzieci w wieku szkolnym - prowadzące: Hanna Szepietowska i Małorzata Paprotny  

 5. UCZUCIAKI - zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci w wieku 6-7 lat. - prowadzące: Anna Chrzanowska i Magdalena Golędzinowska 

 6. PEWNIAKI - grupa dla dzieci w wieku 5-6 lat, prowadzona metodą terapii zabawą - prowadzące: Anna Chrzanowska i Magdalena Golędzinowska 

 7. Trening sprawności językowych dla dzieci kl. I-II (7-9 lat)- prowadzące: Edyta Brzusko i Monika Szymańska- Matejek  

 8. Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mowy (jąkanie)- prowadzący: Krzysztof Szamburski, Edyta Wrzesińska, Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk i Joanna Skoczyńska 

 9. Trening metodą Warnkego (terapia zaburzeń automatyzacji w procesie nauki czytania i pisania) dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie nauki - prowadząca Grażyna Cerańska; 

 10. „MATLANDIA – matematyka nie musi być trudna”- prowadzące Agnieszka Mazurek-Krencik i Joanna Tokarska; 

 11. Warsztaty dla rodziców : „Jak wytyczać dzieciom jasne granice?” - prowadzące: Beata Podgórska i Elżbieta Sanigórska 

 12. WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW - prowadząca: Małgorzata Świć - zapisy trwają, są wolne miejsca !

Zajęcia grupowe i indywidualne, warsztaty - rok szkolny 2017/18 


 1. Mam trzy latka – mówić chcę - zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku trzech lat niemówiących lub mówiących niewiele - prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 2. Chcę dobrze czytać i pisać - zajęcia logopedyczne dla dzieci kl I - II  prowadzące: Agnieszka Ciesielska i Małgorzata Golanowska   

 3. Psychologiczno- logopedyczne zajęcia dla dzieci z niepłynnością mowy w wieku 4-5 lat- prowadzące: Agnieszka Siwińska i Magdalena Golędzinowska
 4. Warsztaty dla nauczycieli “Technika mowy i higiena głosu w pracy nauczyciela” - prowadzące: Ewa Kozłowska (NOWE!)

 5. Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera - prowadzący Marcin Bonaszewski 

 6. WCZESNE WSPOMAGANIE PŁYNNOŚCI MÓWIENIA (WWPM)prowadzący: Agnieszka Siwińska, Łukasz Kowalczyk, Hanna Szepietowska, Magdalena Golędzinowska 

 7. Terapia Rodzinna - prowadzi ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY I TERAPII RODZIN 

 8. Psychoterapia indywidualna młodzieży - prowadzi ZESPÓŁ PSYCHOTERAPII MŁODZIEŻY I TERAPII RODZIN 
 9. Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania”- prowadząca Grażyna Cerańska;