A A A

Trening Umiejętności Społecznych dla młodzieży z zespołem Aspergera

Cel warsztatów: rozwijanie kompetencji społecznych, komunikacyjnych i radzenia sobie z emocjami

Program warsztatów:

 • nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych w zależności od okoliczności miejsca, czasu i osób biorących udział w danym wydarzeniu
 • ćwiczenia adekwatnych sposobów komunikowania się: 
  • komunikacja werbalana 
  • komunikacja niewerbalna 
 • rozwijanie umiejętności planowania działań 
 • emocje: 
  • rozpoznawanie emocji podstawowych i złożonych 
  • rozpoznawanie emocji własnych i u innych o radzenie sobie z trudnymi emocjami 
 • przygotowywanie strategii radzenia sobie ze stresem 
 • stosowanie technik relaksacyjnych 

Czas trwania: od października 2017 r. do maja 2018 r. – środy godz. 16.00 – 17.20

Uczestnicy: młodzież gimnazjalna klas 1-3

Prowadzący: mgr Marcin Bonaszewski psycholog

Zgłoszenia na warsztaty: w roku szkolnym 2016/17 brak wolnych miejsc

 

Rok szkolny 2017/2018