A A A

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PŁYNNOŚCI MOWY (JĄKANIE)

 Cel: zwiększenie płynności mowy oraz poprawa funkcjonowania społecznego.

Program warsztatów zawiera ćwiczenia:

 • oddechowo-fonacyjne;
 • ciągów mownych;
 • ćwiczenia technik płynnego mówienia
 • relaksacyjne.

Czas trwania: październik 2018 r. – czerwiec 2010 r. 

Terminy zajęć uzależnione od wieku ucznia i osoby prowadzącej.

Prowadzący: dr Krzysztof Szamburski,

 • poniedziałek: 17.45 - 18.45 dla dzieci z kl. I-III szkoły sodstawowej (sala 3)
 • środa: 17.30 - 18.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 3)
 • piątek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej (sala 3)  

mgr Agnieszka Siwińska,

 • wtorek: 09.00 - 10.00 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (s.105), współprowadzący mgr M. Golędzinowska
 • wtorek: 11.00 - 12.00 wczesne wspomaganie płynności mówienia  (s.105), współprowadzący mgr Ł. Kowalczyk 
 • środa:   09.00 - 10.00 dla dzieci młodszych-lat 4-5: zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci z niepłynnością mówienia (sala 105)
 • czwartek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej (sala 105)
 • czawrtek: 16.30 - 17.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 105)
 • piątek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej (s.105)
 • piątek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej (s.105)

mgr Łukasz Kowalczyk

 • poniedziałek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III szkoły podstawowej (s.105)
 • poniedziałek: 16.30 - 17.30 dla dzieci z kl. IV-VI szkoły podstawowej (s.105)
 • środa: 09.00 - 10.00 dla dzieci młodszych 4-5 lat: zajęcia z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci z niepłynnościa mówienia (sala 105)
 • środa: 10.00 - 11.00 dla dzieci młodszych - wspieranie płynności mówienia: zajęcia z elementami strategii interakcyjnych (sala 105) 
 • czwartek: 15.00 - 16.00 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 3)
 • czwartek: 16.30 - 17.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 3)

mgr Edyta Wrzesińska

 • środa: 16.00 - 17.00 dla gimnazjalistów (sala 105)
 • środa: 17.30 - 18.30 dla licealistów (sala 105).
 • czwartek 16.00 - 17.00 dla dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej (sala 101)

mgr Joanna Skoczyńska

 • poniedziałek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej (sala 3)
 • poniedziałek: 16.30 - 17.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 3)
 • wtorek: 15.00 - 16.00 dla dzieci z kl. I-III Szkoły Podstawowej (sala 105)
 • wtorek: 16.30 - 17.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 105)
 • środa: 10.30 - 11.30 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 3)
 • środa: 12.00 - 13.00 dla matek z dziećmi przedszkolnymi (sala 105)

Zgłoszenia na zajęcia: telefonicznie u prowadzących- tel. 22 8223601 i 22 8220611 wewn. 101 i 104.

Liczba miejsc na zajęciach ograniczona

Rok szkolny 2018/2019