Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

TOP

A A A

O Poradni

RODO: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

STATUT PORADNI

KODEKS ETYKI

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP” usytuowana jest w sieci warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych związanych z oświatą i zarządzanych przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy.

 

W placówce zatrudniony jest zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów służących pomocą dzieciom i młodzieży poprzez dokonywanie diagnozy oraz stosowanie specjalistycznych form pomocy bezpośredniej, takich jak:

 

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia reedukacyjne,
 • zajęcia terapeutyczne

 a także pośredniej, jak:

 • wydawanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka,
 • wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

 

 

     Rodzice, nauczyciele i wychowawcy także mogą uzyskać w Poradni pomoc w formie porady, konsultacji, udziału w tzw. grupie wsparcia lub w terapii rodzin.

Placówka dysponuje obszernym, wygodnym lokalem z nowoczesnymi gabinetami diagnostycznymi i wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt salami terapeutycznymi.

Jest u nas bezpiecznie i przyjemnie.

 

 

Serdecznie zapraszamy

 • dzieci i młodzież z wadami wzroku, słuchu i zaburzeniami mowy, 
 • rodziców i opiekunów,
 • pedagogów i nauczycieli.

Można u nas bezpłatnie i bez żadnych skierowań uzyskać:

 

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc pedagogiczną,
 • pomoc logopedyczną,
 • poradę internetową,
 • poradę telefoniczną.

Na każdego potrzebującego oczekujemy codziennie (oprócz niedziel i świąt) od godz. 900 do godz. 1900.

 

Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie.

 

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL dzieci i młodzieży korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011r. O systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199

Prosimy zatem Rodziców o posiadanie numeru PESEL dziecka podczas wizyty w Poradni

 

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Warszawy.

W sprawie skarg i wniosków,

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP

przyjmuje we wtorki w godz. 10.00 – 11.00

Książka skarg i wniosków jest dostępna w sekretariacie Poradni.