A A A

AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW APD

NEUROFLOW AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY JEST METODĄ DEDYKOWANĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO i DEFICYTAMI UWAGI SŁUCHOWEJ.

NASZA PORADNIA JEST CERTYFIKOWNĄ PLACÓWKĄ W KTÓREJ MOŻNA WYKONAC DIAGNOZĘ WYŻSZYCH FUNKCJI SŁUCHOWYCH DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO (CENTRALNYMI ZABURZENIAMI SŁUCHU) ORAZ DZIECI Z GRUPY RYZYKA TYCH ZABURZEŃ OD 4 ROKU ŻYCIA.

TRENING NEUROFLOW PROWADZONY JEST W DOMU ON-LINE NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ NEUROFLOW. DOSTĘP DO PLATFORMY MOŻNA UZYSKAĆ PO PRZEBYCIU BEZPŁATEJ DIAGNOZY NA TERENIE NASZEJ PORADNI.

AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY NEUROFLOW APD usprawnia:

  1. rozumienie poleceń i zdań złożonych 
  2. ukierunkowuje i wydłuża uwagę słuchową 
  3. polepsza rozumienie mowy w hałasie, w tym nauczyciela w klasie 
  4. poprawia pamięć słuchową 
  5. poprawia różnicowanie dźwięków mowy 
  6. poprawia wyniki w nauce szczególnie w zakresie czytania i pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową

Jeśli chcesz sprawdzić czy u Twojego dziecka występują zaburzenia przetwarzania słuchowego- zgłoś się do certyfikowanych terapeutów Neuroflow ATS w naszej Poradni:

Edyta Brzusko 

Monika Szymańska - Matejek   

Telefon kontaktowy 22 822-60-47, 822-06-11 wew. 102, 202

Rok szkolny 2020/2021