A A A

Edyta Brzusko - logopeda, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Poradni zajmuje się konsultacjami, diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy (dyslalia, opóźniony rozwój mowy).