A A A

Zajęcia grupowe wspierające rozwój manualny

O rozwój motoryki małej warto dbać już od wczesnych lat życia dziecka. Jest to ważne z uwagi na fakt, że stanowi to dobre przygotowanie ręki do nauki pisania. A motoryka mała, czyli precyzyjne ruchy rąk należą do najbardziej skomplikowanych ruchów możliwych do wykonania przez człowieka.

Na zajęciach skupimy się nad rozwijaniem sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej przy wykorzystaniu elementów terapii ręki, grafomotoryki, arteterapii.

Czas trwania zajęć: październik 2018 r. – styczeń 2019 r. 

Uczestnicy grupy: dzieci 5-6 lat z obniżona sprawnością manualną.

Termin zajęć: piątek 16.30 - 17.30

Prowadząca: Aleksandra Paderewska - pedagpg specjalny

Zapisy telefoniczne u prowadzącej:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 201.


Rok szkolny 2018/2019