A A A

Aleksandra Paderewska - psycholog specjalny specjalista wczesnej interwencji, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także dziećmi z innymi niepełnosprawnościami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz warszawskich przedszkolach. W kręgu jej zainteresowań leży praca z dziećmi w wieku przed przedszkolnym, przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe chcąc znać i stosować najnowsze formy i metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. W wolnym czasie chętnie czyta bądź spędza czas aktywnie. Interesuje ją zdrowy styl życia. 

W naszej Poradni:

  • koordynuje działania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 
  • prowadzi terapię pedagogiczną dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia grupowe z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci objętych WWRD, 
  • zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu oraz wspierające rozwój manualny z terapią ręki dla przedszkolaków.
  • wykonuje diagnozy funkcjonalne dzieci, które mają na celu określenie etapu rozwojowego dziecka oraz wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwojowych dla dzieci od 1 miesiąca życia do 8 roku życia.