A A A

Monika Piechota - dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej), dyplomowany terapeuta Integracji Sensorycznej. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody (elementy: muzykoterapii, arterapii, Edukacji przez Ruch, logorytmiki oraz Ruch Rozwijający W. Sherborne i pedagogikę zabawy).)

W Poradni zajmuje się terapią dzieci w zakresie Integracji Sensorycznej.