A A A

Bożena Rogowska tyflopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, terapeuta pedagogiczny - Studia Podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (Wyższa Szkoła Społeczno - Ekonomiczna w Warszawie).

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży z wadami wzroku oraz oceną dojrzałości szkolnej dzieci słabowidzących i niewidomych. Członek Zespołu Orzekającego ds. wad wzroku. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom dzieci z dysfunkcją wzroku.