A A A

Bożena Rogowska – pedagog, reedukator, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie APS) w Warszawie. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej i Polskim Towarzystwie Dysleksji w Warszawie z zakresu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W Poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną specyficznych trudności w uczeniu się słabo widzących i niewidomych dzieci z młodszych klas szkolnych. Prowadzi poradnictwo dla rodziców.