A A A

Tamara Perczyńska – Małecka - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Pracuje w dziale ds. wad słuchu SPPP-TOP. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną dzieci i młodzieży z wadami słuchu. Zajmuje się również oceną dojrzałości szkolnej dzieci słabo słyszących i niesłyszących. Członek Zespołu Orzekającego ds. wad słuchu.