A A A

Małgorzata Walkiewicz-Krutak - tyflopedagog, rehabilitant wzroku osób słabowidzących, nauczyciel orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku. Absolwentka i pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W poradni przeprowadza funkcjonalną ocenę widzenia oraz prowadzi zajęcia z rehabilitacji wzroku (usprawnianie umiejętności korzystania z osłabionego widzenia) w odniesieniu do dzieci słabowidzących (dzieci z problemami w zakresie funkcjonowania wzrokowego będącymi konsekwencją schorzeń okulistycznych, np. retinopatii wcześniaków, zaćmy wrodzonej, chorób nerwu wzrokowego, jak również mózgowego uszkodzenia widzenia)