A A A

SMYKO – MULTISENSORYKA TM

Cykl zajęć sensorycznych dla dwu i trzylatków o charakterze rozwojowym, profilaktycznym, przesiewowym i edukacyjnym

Cele zajęć:

 1. Wspieranie rozwoju małego dziecka pod względem sensorycznym 
 2. Zapobieganie powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju) 
 3. Zapobieganie pogłębianiu się istniejących już deficytów sensorycznych 
 4. Wstępne określenie profilu sensorycznego małego dziecka 
 5. Kształcenie rodziców, w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Cykl obejmuje: 8 spotkań po ok 45-60 min.

Termin i miejsce: czwartki godz. 10.30. Poradnia TOP sala 110.

Czas trwania: cyklicznie od 10 października 2019r

Liczba uczestników w grupie: 4-6 osób (na zajęciach dziecko jest zawsze pod opieką opiekuna)

Zapisy: u prowadzących w piątki w godz. 8-16 pod nr tel. 22/822-36-01 wew.108.

Prowadzące: pedagog, terapeuta SI – Monika Piechota pedagog, terapeuta SI – Agnieszka Scisłowska

SMYKO – MULTISENSORYKA™

Czym są?

Są to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Aleksandrę Charęzińską.

SMYKO – MULTISENSORYKA™ są zajęciami o charakterze:

 1. Rozwojowym– wspierają całościowy rozwój dziecka (integrację sensoryczną). 
 2. Profilaktycznym– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju). Zapobiegają również pogłębianiu się istniejących już deficytów sensorycznych. 
 3. Przesiewowym– prowadzący jest w stanie wstępnie określić profil sensoryczny dziecka- jeśli dziecko nadmiernie poszukuje lub konsekwentnie unika pewnych bodźców sensorycznych. Jest to pierwszy krok w celu wykrywania zaburzeń integracji sensorycznej. 
 4. Edukacyjnym– rodzice i opiekunowie dowiadują się w jaki sposób prawidłowo stymulować zmysły maluszka poprzez proste aktywności i zabawę.

Dla kogo?

Zajęcia w Poradni TOP skierowane dzieci dwu i trzyletnich i ich rodziców lub opiekunów, z podziałem na grupy wiekowe

Zapraszamy wszystkie dzieci, a w szczególności dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, czyli:

 1. ciąża wysokiego ryzyka (min. bliźniacze i wieloracze, in-vitro, zagrożone), 
 2. nieprawidłowości okołoporodowe, – porody przez cesarskie cięcie, 
 3. wcześniactwo, 
 4. obniżona punktacja Apgar, 
 5. nieprawidłowości w napięciu mięśniowym (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe, asymetria) 
 6. problemy z ssaniem, 
 7. późne osiąganie kamieni milowych w rozwoju, 
 8. dzieci o wysokich potrzebach „High Need Baby”(mało śpią i często się wybudzają, trudno zasypiają, bardzo dużo płaczą, chcą być ciągle noszone bądź unikają kontaktu fizycznego), 
 9. dzieci nadwrażliwe na bodźce.

Jak są prowadzone?

 1. Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów. 
 2. Zajęcia są modyfikowane do możliwości i potrzeb poszczególnej grupy. 
 3. Każde zajęcia przebiegają stałego planu, w specjalnie przygotowanej do tego sali. 
 4. Zabawy i aktywności są proponowane przez prowadzącego, ale jest też czas na zabawę własną. 
 5. Nigdy nie zmuszamy i nie robimy nic na siłę, zajęcia są tak zaaranżowane aby każdy znalazł coś dla siebie – staramy się podążać za dzieckiem na ile to tylko możliwe i pod tym kątem modyfikować zabawy. 
 6. Rodzice dostają informacje w jaki sposób bawić się z własnym dzieckiem i dlaczego. 
 7. Standardem na zajęciach jest również możliwość podwieszenia sprzętu stymulującego układ przedsionkowy. 
 8. Specjalnie do programu SMYKO- MULTISENSORYKA™ została napisana ścieżka dźwiękowa (przez profesjonalnych muzyków/ muzykoterapeutów) która odpowiada poszczególnym częściom zajęć.