A A A

Logorytmika

Logorytmika stanowi doskonałą metodę wspomagania rozwoju mowy poprzez usprawnianie ruchowe, słuchowe i słowne z zastosowaniem rytmu jako wiodącego elementu porządkującego. Grupowe zajęcia logorytmiczne, które w niezwykle atrakcyjny dla dzieci – zabawowy sposób, realizują szereg ćwiczeń związanych z wykonaniem ruchu i usprawnianiem poszczególnych funkcji słuchowych, stanowią doskonałe wsparcie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Spotkania odbywają się co tydzień i mają na celu:

  1. Rozwijanie umiejętności słuchowych dzieci (reakcji na dźwięk, różnicowania dźwięków, identyfikowania); 
  2. Wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy, wzrokowy lub ruchowy; 
  3. Doskonalenie umiejętności rytmicznych; 
  4. Usprawnianie koordynacji słuchowo-ruchowej;
  5. Wzbogacenie słownika biernego i czynnego; 
  6. Wzrost świadomości swojego ciała i sprawczości; 
  7. Rozwijanie umiejętności społecznych;

Czas trwania zajęć: od października 2019 r., piątek w godz. 11.30-12.30

Uczestnicy grupy: dzieci 2, 3-letnie objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w Poradni „TOP”

Prowadzący: Ewa Kozłowska - logopeda, Joanna Skoczyńska – logopeda,

Rok szk. 2019/20