A A A

Uwolnić słowa

Program pracy z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym

Przeznaczenie: dzieci z podejrzeniem mutyzmu selektywnego oraz ze zdiagnozowanym mutyzmem, dzieci ze skrajną nieśmiałością

Grupa wiekowa: 3,5 - 10lat

Czas trwania: jedno spotkanie terapeutyczne, raz w tygodniu 50min, w razie potrzeb spotkania mogą być odbywać się częściej

Miejsce: Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, pokój 109

Forma zajęć:zajęcia indywidualne metodą małych kroków przy zachowaniu współpracy z przedszkolem i ścisłą współpracą rodziców, w razie konieczności spotkania w placówce edukacyjnej dziecka

Prowadząca: mgr Alicja Pałac-Nożewska – psycholog, w razie konieczności współpraca z innymi terapeutami w Poradni TOP

Zgłoszenia: po numerem telefonu: Centrala: 22 822-36-01; 22 822-60-47; 22 822-06-11 wewn. 109

Program pracy:

Program został stworzony z myślą o dzieciach z mutyzmem wybiórczym. Polega na pracy z rodzicem lub/i dzieckiem w gabinecie terapeutycznym oraz psychoedukacji środowiska przedszkolnego. Terapia uwzględniając lękowy charakter zaburzenia i brak mowy w określonym środowisku, nie koncentruje się tylko na pracy gabinetowej. Terapia jest modyfikowana i dostosowywana do każdego pacjenta i jego potrzeb. Pomoc terapeutyczna wzorowana jest na programie Maggie Johnson i wykorzystuje takie techniki jak: sliding-in, trójkąt taktyczny, metodę 5 sekund, modelowanie. Autorka wykorzystuje również pomysły własne z wykorzystaniem innych metod i zabaw poznawczo-behawioralnych.


Rok szkolny 2019/2020