A A A

Uwolnić słowa

Autorski program pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym Alicja Pałac-Nożewska

Przeznaczenie: dzieci z podejrzeniem mutyzmu selektywnego oraz ze zdiagnozowanym mutyzmem, dzieci ze skrajną nieśmiałością

Grupa wiekowa: 3,5 - 10lat

Czas trwania: jedno spotkanie terapeutyczne, raz w tygodniu 50min, w razie potrzeb spotkania mogą być odbywać się częściej

Miejsce: Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, pokój 109

Forma zajęć: terapia indywidualna, w razie konieczności terapia rodzinna, spotkania w placówce edukacyjnej dziecka

Prowadząca: mgr Alicja Pałac-Nożewska – psycholog, w razie konieczności współpraca z innymi terapeutami w Poradni TOP

Zgłoszenia: po numerem telefonu: Centrala: 22 822-36-01; 22 822-60-47; 22 822-06-11 wewn. 109

Program pracy:

Program został podzielony na 6 bloków tematycznych. Uwzględnia pracę z dzieckiem w gabinecie terapeutycznym do dwóch razy w tygodniu. Ćwiczenia są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych. W terapii został uwzględniony lękowy charakter zaburzenia, łatwość wycofywania się i wrażliwość emocjonalna dziecka. Terapia może mieć charakter długoterminowy i interdyscyplinarny. Program pracy jest modyfikowany i dostosowywany do każdego pacjenta i jego potrzeb.

  • Nawiązanie kontaktu z dzieckiem z mutyzmem selektywnym niewymagającego mowy czynnej
  • Zrozumienie swojego problemu i praca nad obniżeniem lęku 
  • Obniżanie napięcia psychofizycznego 
  • Pierwsze słowa w gabinecie terapeutycznym 
  • Przygotowanie do mówienia. 
  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i ustalanie realistycznych celów


Rok szkolny 2018/2019