[#area2]
A A A

Zasady przyjmowania dzieci na diagnozę procesów integracji sensorycznej w SPP-P „TOP”

 1. Na diagnozę przyjmowane są dzieci z terenu Warszawy uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych lub nieobjęte jeszcze opieką żadnej placówki, a zamieszkujące w Warszawie. 
 2. Na diagnozę przyjmowane są dzieci w wieku od 0 r.ż. do 8r.ż.  
 3. Dziecko powyżej 8 roku życia może zostać zgłoszone na konsultację – decyzję o ewentualnej diagnozie podejmuje terapeuta.
 4. Na diagnozę dziecko zgłasza Rodzic/Opiekun. 
 5. Zapisy na diagnozę prowadzą terapeuci, na bieżąco od września do czerwca (liczba miejsc ograniczona): 
  • Anna Baszniak (0-8rż) 
  • Anna Czeranowska (4-8rż) 
  • Agnieszka Hajłasz (3-8rż) 
  •  Monika Piechota (2-8rż) 
  • Agnieszka Scisłowska (2-8rż) 
 6. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć dokumentację medyczną, jeśli taką posiada (dotycząca leczenia różnych schorzeń, rehabilitacji, przebytych operacji, terapii). 
 7. Czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta integracji sensorycznej.  
 8. Na wniosek Rodzica terapeuta integracji sensorycznej przygotowuje Opinię dotyczącą przetwarzania procesów integracji sensorycznej. 
 9. Po pisemnym opracowaniu terapeuta omawia ją z Rodzicami/Opiekunami dziecka.  
 10. Dziecko powinno mieć na przebranie strój sportowy.
 11. Na diagnozę nie należy przyprowadzać dzieci chorych, z urazami, przeziębionych.