A A A

Zasady przyjmowania dzieci na diagnozę procesów integracji sensorycznej w SPPP „TOP”

 • Na diagnozę przyjmowane są dzieci z terenu Warszawy uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych lub nieobjęte jeszcze opieką żadnej placówki, a zamieszkujące w Warszawie.

 • Na diagnozę przyjmowane są dzieci w wieku od 0 r. ż. do 8 r. ż.

 • Dziecko powyżej 8 roku życia może zostać zgłoszone na konsultację – decyzję o ewentualnej diagnozie podejmuje terapeuta.  

 • Na diagnozę dziecko zgłasza Rodzic/Opiekun.

 • Zapisy na diagnozę prowadzą terapeuci, na bieżąco od września do czerwca (liczba miejsc ograniczona): 

  1. Anna Baszniak (0-8 r. ż.) 
  2. Anna Czeranowska (4-8 r. ż.) 
  3. Monika Piechota (2-8 r. ż.) 
  4. Agnieszka Scisłowska (2-8 r. ż.) 
 • Rodzic zobowiązany jest dostarczyć dokumentację medyczną, jeśli taką posiada (dotycząca leczenia różnych schorzeń, rehabilitacji, przebytych operacji, terapii). 
 • Czas potrzebny na diagnozę określa terapeuta integracji sensorycznej.  
 • Na wniosek Rodzica terapeuta integracji sensorycznej przygotowuje Opinię dotyczącą przetwarzania procesów integracji sensorycznej. 

 • Po pisemnym opracowaniu opinii terapeuta omawia ją z Rodzicami/Opiekunami dziecka.  

 • Dziecko powinno mieć na przebranie strój sportowy. 

 • Na diagnozę nie należy przyprowadzać dzieci chorych, z urazami, przeziębionych.