A A A

Zasady przyjmowania dzieci na terapię indywidualną, prowadzoną metodą integracji sensorycznej w SPPP „TOP”

 • Na zajęcia przyjmowane są dzieci z terenu Warszawy uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych lub nieobjęte jeszcze opieką żadnej placówki, a zamieszkujące w Warszawie. 
 • Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest aktualna (przeprowadzona w ciągu roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej. 
 • Na terapię w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które nie uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ. 
 • Terapią obejmowane są dzieci od 2 do 8 roku życia. Dzieci od 0 do 2 r. ż. przyjmowane są konsultacyjnie. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo. 
 • Zapisy na terapię SI prowadzone są u terapeutów, Rodzice zobowiązani są dostarczyć: 
  • aktualną diagnozę SI (przeprowadzoną w ciągu ostatniego roku) 
  • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie objęte terapią). W wyjątkowych sytuacjach terapeuta może prosić o zaświadczenia od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem. 
 • Terapia odbywa się raz w tygodniu i trwa od 30 do 50 minut. O czasie trwania i intensywności terapii decyduje terapeuta prowadzący zajęcia. 
 • Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do systematycznej współpracy z terapeutą oraz wykonywania zalecanych ćwiczeń w domu.  
 • Nieobecność dziecka zgłaszana jest przez rodzica/opiekuna z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym (tel. do sekretariatu Poradni: 22 822 77 17 lub bezpośrednio u terapeuty).  
 • Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka może skutkować zakończeniem terapii. 
 • Dziecko może korzystać z terapii SI maksymalnie przez 4 semestry (poza dziećmi objętymi Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Małego Dziecka). 
 • Na terapię nie należy przyprowadzać dzieci chorych, z urazami, przeziębionych.