A A A

Zasady przyjmowania dzieci na zajęcia indywidualne,

prowadzone metodą integracji sensorycznej w SPP-P „TOP”

 

 1. Na zajęcia przyjmowane są dzieci z terenu Warszawy uczęszczające do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych lub nieobjęte jeszcze opieką żadnej placówki, a zamieszkujące w Warszawie. 
 2. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia jest aktualna (przeprowadzona w ciągu roku) diagnoza procesów integracji sensorycznej. 
 3. Na terapię w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które nie uczestniczą w terapii w innych placówkach oświatowych oraz placówkach NFZ. 
 4. Terapią obejmowane są dzieci od 2 do 8 roku życia. Dzieci od 0 do 2rż. przyjmowane są konsultacyjnie. Dzieci do 5 roku życia mają pierwszeństwo. 
 5. Zapisy na terapię SI prowadzone są u terapeutów, Rodzice zobowiązani są dostarczyć: 
  • aktualną diagnozę SI (przeprowadzoną w ciągu ostatniego roku) 
  • zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w terapii (bez zgody lekarza dziecko nie zostanie objęte terapią). W wyjątkowych sytuacjach terapeuta może prosić o zaświadczenia od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem. 
 6.  Terapia odbywa się raz w tygodniu i trwa od 30 do 50 minut. O czasie trwania i intensywności terapii decyduje terapeuta prowadzący zajęcia. 
 7. Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do systematycznej współpracy z terapeutą oraz wykonywania zalecanych ćwiczeń w domu.
 8. Nieobecność dziecka zgłaszana jest przez rodzica/opiekuna z wyprzedzeniem, co najmniej jednodniowym (tel. do sekretariatu Poradni: 22 822 77 17 lub bezpośrednio u terapeuty).  
 9. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka może skutkować skreśleniem z listy terapii. 
 10. Na diagnozę nie należy przyprowadzać dzieci chorych, z urazami, przeziębionych