A A A

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Cel zajęć:

 • podnoszenie kompetencji rodzicielskich, 
 • wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, 
 • nauka umiejętności porozumiewania się, 
 • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Korzyści dla rodziców: 

 • umiejętność nazywania i rozpoznawania emocji, 
 • budowania realnego poczucia własnej wartości, 
 • poprawę relacji z dzieckiem, w duchu podmiotowości i dialogu, 
 • budowanie więzi między rodzicami i dziećmi, • nauka umiejętnego stawiania granic w relacjach z dziećmi, 
 • modyfikowanie niepożądanych zachowań dziecka, 
 • wypracowanie sposobów motywowania dziecka do współdziałania, 
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka.

Czas trwania: 10 spotkań po 3 godziny.

Termin zajęć:  czwartki godz. 9.00 – 12.00 (Zajęcia rozpoczną się po zebraniu sie grupy- są wolne miejsca)

Prowadząca:  mgr Małgorzta Świć psycholog

Zgłoszenia na warsztaty: telefonicznie u prowadzącej- tel. 22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 114.

 

Rok szkolny 2018/2019