A A A

Justyna Marzec psycholog, absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapeutyczne MABOR. Aktualnie w trakcie pracy do certyfikatu psychoterapeuty. Psychoterapię prowadzi pod superwizją indywidualną.

W Poradni zajmuje się pomocą psychologiczną dla młodzieży gimnazjalnej (13 – 16 lat) oraz ponadgimnazjalnej (16-19 lat) z problemami emocjonalnymi w formie:

  • konsultacji dla młodzieży i rodzin
  • terapii indywidualnej
  • terapii rodzinnej  

Prowadzi także :

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży z problemem określenia orientacji seksualnej (i innymi trudnościami związanymi z rozwojem psychoseksualnym)

Konsultacje dla rodziców