A A A

Magdalena Golędzinowska - psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W Poradni TOP zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku 3-10 lat z różnorodnymi problemami rozwojowymi i emocjonalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci jąkających się. Prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców

W Zespole Wczesnego Wspomagania prowadzi zajęcia wspierające rozwój społeczno- emocjonalny dzieci.