A A A

Beata Podgórska - ukończona Szkoła Terapii Rodzin w ujęciu systemowym. ukończone Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii; absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (specjalność oligofrenopedagogika);

W poradni TOP zajmuje się pracą z rodzicami indywidualną i grupową, prowadzi terapię rodzinną