A A A

Trening metodą Warnkego

terapia zaburzeń automatyzacji w procesie nauki czytania i pisania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – na każdym poziomie nauki

Cel treningu: poprawa centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, motorycznego oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej (automatyzacja funkcji), a tym samym doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Program treningu - z wykorzystaniem urządzenia Brain–Boy Universal:

 • automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego poprzez wykonywanie ośmiu funkcji podstawowych w zakresie:
  • próg kolejności wzrokowej 
  • próg kolejności słuchowej 
  • słyszenie kierunkowe 
  • różnicowanie wysokości dźwięków 
  • synchroniczne wystukiwanie rytmu 
  • czas reakcji z wyborem 
  • test wzorca częstotliwości 
  • test wzorca czasowego
 • rozwijanie koncentracji uwagi

Czas trwania: od października 2018 r. do maja 2019 r. – wtorki godz. 13.00 – 18.00

Prowadząca:  mgr Grażyna Cerańska terapeuta pedagogiczny

Zgłoszenia na warsztaty u prowadzącej: 22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 206.

 

Rok szkolny 2018/2019