A A A

Agnieszka Scisłowska – pedagog specjalny - specjalność pedagogika korekcyjna, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej.

W poradni TOP prowadzi diagnozę i terapię integracji sensorycznej dzieci w wieku od 2 do 10 lat. Zajęcia adresowane są do dzieci nadpobudliwych, z trudnościami w uczeniu się czy niezgrabnych ruchowo oraz z Zespołem Aspergera.