A A A

Teresa Ziętak – Kajka - psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Poradni TOP prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, terapię rodzinną oraz konsultacje dla rodziców/opiekunów i pedagogów szkolnych. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób, które przeżywają lęki, stany przygnębienia, bezradności, cierpią na spadek energii życiowej, mają szereg dolegliwości somatycznych o podłożu psychogennym, nie mogą uporać się z natrętnymi myślami i czynnościami, mają trudności w podejmowaniu decyzji, wycofują się z kontaktów z innymi, mają poczucie zmniejszenia zaufania i szacunku do siebie, poczucie małej wartości. Prowadzi konsultacje dla rodziców, którzy chcą poszukać dobrych sposobów porozumienia się z nastolatkami.