Dyrekcja Poradni

Dyrektor


Krzysztof Szamburski

Wicedyrektor

Agnieszka Siwińska 


 

W sprawie skarg i wniosków,

Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP

przyjmuje we wtorki w godz. 10.00 – 11.00

Książka skarg i wniosków jest dostępna w sekretariacie Poradni.