A A A

UCZUCIAKI

zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla dzieci w wieku 6-7 lat.

Cele zajęć:

  • wspieranie rozwoju emocjonalnego; 
  • rozwijanie umiejętności społecznych; 
  • wspieranie rozwoju mechanizmów samokontroli i regulacji emocji

Czas trwania zajęć: październik 2017 r. – marzec 2018 r. 

Uczestnicy grupy: dzieci objęte opieką psychologiczną w Poradni (lub rekrutacja w drodze wcześniejszej konsultacji);

Prowadzące: mgr Anna Chrzanowska(psycholog), mgr Magdalena Golędzinowska(psycholog);

Zapisy telefoniczne u prowadzących:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 111.


Rok szkolny 2017/2018