A A A

UCZUCIAKI

zajęcia dla chłopców rozpoczynających szkołę

Cele zajęć:

  • wspieranie rozwoju emocjonalnego; 
  • rozwijanie umiejętności społecznych; 
  • wspieranie rozwoju mechanizmów samokontroli i regulacji emocji

Czas trwania zajęć:  od października 2018 r.,  środa w godz. 16.00 - 17.00 

Uczestnicy grupy: dzieci objęte opieką psychologiczną w Poradni (lub rekrutacja w drodze wcześniejszej konsultacji);

Prowadzące: mgr Anna Chrzanowska(psycholog), mgr Magdalena Golędzinowska(psycholog);

Zapisy telefoniczne u prowadzących:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 111 i 112.


Rok szkolny 2018/2019