A A A

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do współpracy przy prowadzeniu specjalistycznych terapii:

  • integracji sensorycznej (SI) 
  • logopedycznej 
  • fizjoterapeutycznej 
  • pedagogicznej 
  • psychologicznej

w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do czasu rozpoczęcia nauki w szkole w roku 2019.

Zapraszamy do współpracy wszystkie placówki (publiczne i niepubliczne), firmy (bez względu na formę prawną), żłobki, przedszkola, poradnie, gabinety, które:

  • posiadają warunki lokalowe do prowadzenia zajęć 
  • posiadają wyspecjalizowaną kadrę (warunek: zatrudnienie na umowę o pracę) i dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu takiej działalności.

Jesteśmy gotowi sfinansować zajęcia dzieciom wskazanym przez Państwa, a jeżeli macie Państwo kadrę i warunki do prowadzenia terapii, to na nasz koszt skierować do Państwa dzieci, którym takie zajęcia są potrzebne.

Maksymalna liczba godzin terapii w tygodniu dla jednego dziecka to 5 godzin i dotyczy dzieci zamieszkałych w Warszawie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu zawartymi w pliku :   IWUZ2019.pdf 

oraz do złożenia oferty do dnia 30 listopada 2018 do godz. 16.00 w placówce przy ul. Słupeckiej 2a.

 

Oferta powinna zawierać cenę jednej godziny terapii (godzina zegarowa, jedno dziecko oraz co najmniej jeden terapeuta). Pozostajemy do dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” Projekt OKRO

ul. Słupecka 2a O2-309 Warszawa

Tel : 22 290 39 44

Mail: przetarg@poradnia-top.pl

 


Protokół z otwarcia ofert 3.12.2018:   PROTOKOL

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty :    Zawiadomienie2019.pdf