A A A

PEWNIAKI

grupa dla dzieci w wieku 5-6 lat, prowadzona metodą terapii zabawą.

Cele zajęć:

  • stworzenie bezpiecznej i swobodnej przestrzeni sprzyjającej nabywaniu nowych umiejętności; 
  • rozwijanie umiejętności społecznych w tym nawiązywania nowych relacji i pracy w grupie; 
  • rozwijanie umiejętności emocjonalnych; 
  • wzmocnienie mocnych stron dziecka

Czas trwania zajęć: październik 2017 r. – marzec 2018 r. środa godz. 15-16.

Uczestnicy grupy: dzieci objęte opieką psychologiczną w Poradni (lub rekrutacja w drodze wcześniejszej konsultacji);

Prowadzące:

mgr Anna Chrzanowska(psycholog),

mgr Magdalena Golędzinowska(psycholog);

Zapisy telefoniczne u prowadzących:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 111.


Rok szkolny 2017/2018