A A A

Mutyzm wybiórczy

  • Warsztaty z mutyzmem wybiórczym – grupa wsparcia dla rodziców, nauczycieli i koordynatorów dzieci z MW. 

  • Jak rodzice mogą wspierać poczucie własnej wartości dziecka? Warsztaty dla rodziców dzieci z MW i niepłynnością mowy. 

  • Konsultacje dla nauczycieli i koordynatorów dzieci z MW. 

  • Konsultacje i wsparcie dla rodziców dzieci z MW. 

  • Konsultacje rodzinne i indywidualne z psychoterapeutą, psychoterapia rodzin. 

  • Terapia i zajęcia dla dziecka z MW.