A A A

Uczę się szybko i znam swoją wartość

Warsztaty z efektywnej nauki i wzmacniania pewności siebie

Program warsztatów:

Czas trwania – 20.08.2019 - 29.08.2019 – wtorki, środy, czwartki

Miejsce: Poradnia Top ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, sala nr 3 na parterze

Przeznaczenie: młodzież 14-16 lat

Forma zajęć: warsztaty będą składać się z 6 spotkań, trwających trzy godziny, jedno spotkanie będzie podzielone na dwie 1,5 godzinne części (łącznie 18 godzin),

Liczebność grupy: 12 osób

Prowadzące: mgr Justyna Marzec – psycholog, psychoterapeuta, mgr Alicja Pałac-Nożewska – psycholog

Zgłoszenia: po numerem telefonu u prowadzących tel. 22 822 36 01, 22 822 06 11, 22 822 60 47, wew. 115 i 109 lub przez sekretariat tel. 22 822 77 17

Zadania programu:

Program ma charakter psychoedukacyjny i psychokorekcyjny. Składa się z dwóch części:

 1. jedna koncentruje się na pracy z młodzieżą, podczas której szczególny nacisk położony jest na kształtowanie praktycznych umiejętności efektywnego uczenia się. Program ma również za zadanie wywołanie pozytywnych zmian w motywacji i nastawieniu do nauki,

 2. druga część skupia się na poszerzeniu wiedzy i umiejętności wpływających na zwiększenie pewności siebie oraz wzmocnieniu poczucia własnej wartości. W zrozumieniu tematu pomogą także spotkania dotyczące wyrażania emocji i skutecznej komunikacji.

Cele główne:

 1. zdobycie praktycznych sporządzania notatek oraz zapamiętywania informacji,

 2. rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie rozumienia i wyrażania emocji,

 3. zwiększenie świadomości wpływu na własne funkcjonowanie i możliwość zmiany w zakresie pewności siebie i poczucia własnej wartości.

Tematy i działania podjęte w ramach realizacji programu:

 • Warsztaty integracyjne służące lepszemu poznaniu uczestników oraz wytworzeniu przyjaznej atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

 • Nauka notowania interaktywnego – „Mind Mapping” - warsztaty teoretyczne oraz praktyczne wykorzystanie map myśli.

 • Poznanie podstawowych technik zapamiętywania (warsztaty teoretyczne oraz wykorzystanie praktyczne).

  •  Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS)

  •  Zakładkowa Metoda Zapamiętywania (ZMZ):

 • Poznanie ćwiczeń sprzyjających nauce w tym ćwiczeń relaksacyjnych.

 • Emocje i sposoby ich wyrażania

 • Żyrafa i szakal - czyim językiem mówisz? Komunikat ja

 • Poczucie wartości a pewność siebie

  •  Autodiagnoza

  •  „Sposoby” osłabiania wiary w siebie

  •  Trening wzmacniania wiary w siebie

Formy pracy:

podająca w postaci wykładu i czytanego tekstu, eksponująca, praca samodzielna - burza mózgów, metody praktyczne - ćwiczenia na konkretnych przykładach oraz wykonywanie konkretnych zadań, praca własna na podstawie proponowanych ćwiczeń, praca w parach, dyskusja w grupie, odgrywanie scenek – na podstawie omawianych trudności zgłaszanych przez młodzież

Prowadzący zastrzegają sobie możliwość zmiany programu oraz dostosowania do dynamiki i potrzeb grupy. umiejętności szybkiego