A A A

"Lato z Poradnią"

Jak co roku, w okresie wakacyjnym Poradnia Top, w ramach akcji „Lato z Poradnią” organizuje zajęcia dla dzieci z zaburzeniami płynności mówienia. Zajęcia pod kierunkiem doświadczonych specjalistów, odbywają się codziennie na terenie Poradni i dedykowane są dzieciom w wieku: 5 lat i 6 lat Ze względu na różnorodny program obejmujący szereg aktywności, inicjatywa za każdym razem, cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Zajęcia ogólnorozwojowe mają na celu poprzez zabawę stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: rozwijanie sprawności manualnej, poznawczej, procesów myślowych, a także rozwijanie kompetencji językowej, komunikacyjnej oraz sprawności realizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem treningu płynności mówienia.

Formy pomocy: grupowa, indywidualna

Metody pracy:

 1. zabawa kierowana 
 2. odgrywanie scenek 
 3. gry dydaktyczne i zabawy zespołowe 
 4. elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
 5. program rozwijający percepcję wzrokową Frostig-Horn 
 6. ćwiczenia grafomotoryczne  
 7. program Knilla 
 8. elementy metody Pedagogika zabawy 
 9. elementy metody Terapii SI 
 10. zajęcia manualne 
 11. elementy bajkoterapii i arteterapii 
 12. elementy muzykoterapii 
 13. ćwiczenia rytmiczne 
 14. wybrane techniki relaksacyjne, m.in.: 
  1. - elementy metody Jacobsona 
  2. - elementy treningu autogennego J. H. Schultza 
  3. - elementy zmodyfikowanego treningu relaksacji wg H. Wintreberta 
  4. - elementy jogi dla dzieci 
  5. - dziecięce masażyki (wg M. Bogdanowicz) 
  6. - elementy wizualizacji (technika kierowanej wyobraźni) 
  7. - wybrane ćwiczenia z zakresu techniki uważności dla dzieci 
 15. • różnorodne techniki wspomagające płynne mówienie, m.in.:  
  1. - mówienie z zastosowaniem ruchu wspomagającego ręki dominującej w oparciu o metodę wystukiwania sylab autorstwa dra K.Szamburskiego 
  2. - mówienie chóralne 
  3. - mówienie z zastosowaniem echokorektora 
  4. - Technika Przedłużonego Mówienia [TPM] 
  5. - Technika Delikatnego Startu Mowy [TDSM] 
  6. - mówienie rytmiczne 
  7. - elementy metody Palin PCI (Parent – Child Interaction Therapy) 
 16. • zabawy i aktywności stymulujące sprawność językową

Celem zajęć jest : Poprawa funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci, wielowymiarowe wspomaganie płynności mówienia

Cele szczegółowe:

Funkcjonowanie poznawcze:

 1. Rozwijanie percepcji wzrokowej 
 2. Rozwijanie percepcji słuchowej 
 3. Rozwijanie procesów myślowych 
 4. Rozwijanie pamięci

Sprawność manualna i grafomotoryczna:

 1. Ćwiczenie motoryki małej 
 2. Ćwiczenie sprawności wzrokowo – ruchowej 
 3. Ćwiczenie grafomotoryki

Doskonalenie rozwoju mowy i komunikacji:

 1. Ćwiczenie funkcji słuchowo-językowych 
 2. Rozwijanie słownika biernego i czynnego 
 3. Rozumienie poleceń prostych i złożonych 
 4. Rozwijanie mowy spontanicznej i dialogowej 
 5. Kształtowanie sprawności narracyjnych 
 6. Kształtowanie umiejętności słuchania

Usprawnianie logopedyczne:

 1. Ćwiczenia oddechowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania nawyku prawidłowego oddychania w oparciu o pogłębianie oddechu, a także wydłużanie fazy wydechowej 
 2. Ćwiczenia fonacyjne 
 3. Ćwiczenia artykulacyjne 
 4. Ćwiczenia usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy 
 5. Ćwiczenia słuchu fonemowego 
 6. Ćwiczenia autokontroli słuchowej 
 7. Elementy ćwiczeń dykcyjnych

Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne

 1. Wchodzenie w adekwatną relację z drugim dzieckiem 
 2. Współpraca z drugim dzieckiem 
 3. Adekwatne zachowanie się w określonych sytuacjach (inicjowanie i podtrzymywanie zabawy, radzenie sobie z przegraną w sytuacjach rywalizacji, np. w grach, przepraszanie za niewłaściwe zachowanie, czekanie na swoja kolej, dzielenie się zabawkami itp.) 
 4. Komunikowanie swoich potrzeb (wyrażanie swojej woli, dokonywanie prostych wyborów) 
 5. Kształtowanie umiejętności koncentracji i słuchania 
 6. Poprawa jakości kontaktu wzrokowego 
 7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 
 8. Używanie zwrotów grzecznościowych 
 9. Przestrzeganie ogólnie przyjętych reguł zachowania 
 10. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych stanów emocjonalnych 
 11. Kształtowanie pozytywnej samooceny 
 12. Budowanie poczucia własnej wartości 
 13. Budowanie więzi w grupie 
 14. Nauka mówienia po kolei 
 15. Samodzielne wystąpienia w grupie

Serdecznie zapraszamy!