A A A

WARSZTATY DLA RODZICÓW:  

Jak wytyczać dzieciom jasne granice?

Warsztaty są przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku 3-12 lat, którzy:

  • czują się zniechęceni, bezradni i sfrustrowani złym zachowaniem swoich pociech
  • mają poczucie, że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne
  • chcą lepiej komunikować się z dziećmi i wytyczać im jasne granice.
  • pragną dowiedzieć się, czego dzieci tak naprawdę potrzebują, czy dzieci muszą mieć wszystko i czy zawsze trzeba chronić je przed stresem i frustracją.

Celem warsztatów jest poszerzenie kompetencji wychowawczych rodziców tak, aby nauczyli się:

  • jak powstrzymywać niewłaściwe zachowania dzieci
  • jak skłonić dzieci do współpracy i przestrzegania zasad
  • jak rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i poczucie wartości własnej dzieci
  • jak stawiać dzieciom jasne granice
  • jak działa kara a jak konsekwencja

Prowadzący: mgr Elżbieta Sangórska i mgr Beata Podgórska

Czas trwania warsztatów: na początek: 2 spotkania po 6 godzin

Termin: soboty. sobota 6 lipca 2019 r. i sobota 13 lipca 2019 r w godz. 9.00 - 15.00.(uwaga nowy TERMIN!)

Zapisy: u prowadzących pod numerem telefonu: 22 822-36-01;  22 822-60-47; 22 822-06-11 wew. 302 i 113 lub w sekretariacie.

 

Rok szkolny 2018/2019