A A A

Chcę dobrze czytać i pisać

– trening umiejętności fonologicznych

– zajęcia logopedyczne dla dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej

 

Cel zajęć:

jest rozwinięcie sprawności fonologicznych, które leżą u podstaw nauki czytania i pisania.

Te sprawności fonologiczne to:

  • rozpoznawanie i tworzenie rymów i aliteracji 
  • umiejętność analizy i syntezy sylabowej i głoskowej 
  • swobodne operowanie – usuwanie, dodawanie lub przestawianie elementów fonologicznych w słowach

Czas trwania zajęć: 

kwiecień 2018 - czerwiec 2018

Uczestnicy grupy:

dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej.

Udział w zajęciach jest poprzedzony badaniem przy pomocy Baterii Testów Fonologicznych.

Zapisy telefoniczne u prowadzących zajęcia:

Agnieszka Ciesielska – psycholog, logopeda 

Małgorzata Golanowska - logopeda 

Centrala: 22 822-36-01;  22 822-60-47; 22 822-06-11 wew.202, 102 206.


Rok szkolny 2017/2018