A A A

 Trening Sprawności Językowych – grupowe zajęcia logopedyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych (klas I-III) szczególnie z grup ryzyka dysleksji, którzy chcieliby:

  • wzbogacić zasób słownictwa 
  • swobodnie tworzyć opowiadania 
  • układać zdania poprawne pod względem gramatycznym, składniowym i fleksyjnym

Prowadzące: mgr Edyta Brzusko  i mgr Monika Szymańska- Matejek

Czas trwania warsztatów: pażdziernik 2019 - marzec 2020 w wtorki  w godzinach 16.00 - 17.00 

Zapisy telefonicznie u prowadzących pod numerem telefonu: 22 822-36-01 i  22 822-06-11 wewn. 102 i 202

Prosimy o kontakt telefoniczny o pełnych godzinach.

 

Rok szkolny 2019/2020