A A A

 TRENING SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH - grupowe zajęcia logopedyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci szkól podstawowych (klas pierwszych i drugich) w wieku 7-9 lat, szczególnie z grup ryzyka dysleksji, którzy chcieliby:

  • wzbogacić zasób słownictwa 
  • swobodnie tworzyć opowiadania 
  • układać zdania poprawne pod względem gramatycznym, składniowym i fleksyjnym

Prowadzące: mgr Edyta Brzusko  i mgr Monika Szymańska- Matejek

Czas trwania warsztatów: luty 2019 - maj 2019 w czwartki w godzinach 16.30 - 17.30 

Zapisy telefonicznie u prowadzących pod numerem telefonu:

22 822-36-01 i  22 822-06-11 wewn. 102 i 202

Prosimy o kontakt telefoniczny o pełnych godzinach.

 

Rok szkolny 2018/2019