A A A

Psychologiczno- logopedyczne zajęcia dla dzieci z niepłynnością mowy w wieku 4-5 lat

Nie ma jednego źródła problemu niepłynności mowy. Dlatego nasze zajęcia mają na celu współpracę między specjalistami z różnych obszarów trudności dziecka, zarówno logopedą jak i psychologiem.

Cele psychologiczne:

 • zapewnienie bezpiecznych warunków do swobodnego wyrażania emocji; 
 • rozwijanie umiejętności emocjonalnych;  
 • rozwój umiejętności wyrażania i radzenia sobie z emocjami ze szczególnym uwzględnieniem złości; 
 • nauczenie technik relaksacji i uważności własnego ciała; 
 • wzmacnianie mocnych stron dziecka.

Cele logopedyczne: 

 • wdrażanie technik upłynniających mowę; 
 • ćwiczeniach koordynujących oddech, fonację i artykulację; 
 • relaksacji ukierunkowanej na zwolnienie napięcia mięśniowego; 
 • usprawnianiu aparatu artykulacyjnego; 
 • korekcji wad wymowy; 
 • usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka.

Czas trwania warsztatów: PAŹDZIERNIK 2017 - CZERWIEC 2018 we wtorek 09.00-10.00

Uczestnicy grupy: dzieci objęte opieką psychologiczną w Poradni (lub rekrutacja w drodze wcześniejszej konsultacji);

Zapisy telefoniczne u prowadzących:

mgr Agnieszka Siwińska - pedagog 

mgr Magdalena Golędzinowska - psycholog

Centrala: 22 822-36-01; 822-06-11; 228226047 wewn. 104 lub 112

 

Rok szkolny 2017/2018