A A A

Izabela Mańkowska – Szularz - psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej dziecka; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

W Poradni udziela pomocy psychologicznej rodzinom z dziećmi do dziesiątego roku życia. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z problemami wychowawczymi i emocjonalnymi. Współprowadzi terapię rodzinną.