A A A

Anna Baszniak - tyflopedagog, reedukator, terapeuta SI.

W poradni zajmuje się diagnozowaniem dla potrzeb wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku oraz oceną rozwoju procesów integracji sensorycznej i terapią metodą SI. Udziela konsultacji rodzicom, nauczycielom i opiekunom dzieci niewidomych i słabo widzących.