A A A

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Staszka

Stanisława Groteckiego

afazjologa – terapeuty, skromnego człowieka charakteryzującego się głębokim humanitaryzmem

Żonie i córce wyrazy głębokiego współczucia

składają

Pracownicy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP”