A A A

Terapia indywidualna dzieci młodszych 6-12 lat

Terapia indywidualna przeznaczona jest dla dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie, lękowych, mających kłopoty w radzeniu sobie z emocjami. W szczególności przeznaczona jest dla dzieci z niepłynnością w mówieniu oraz dzieci z cechami mutyzmu selektywnego. Terapia dostosowana jest do poziomu dziecka i wykorzystuje różne techniki z terapii poznawczo-behawioralnej, terapii przez zabawę, relaksację, wizualizację, sztukę, bajkoterapię, muzykoterapię. Terapia prowadzona jest w ścisłej współpracy z rodzicami.

Zapraszamy:

Dzieci 6-12 lat, problemy emocjonalne, społeczne, jąkanie: Zuzanna Jankowska – psycholog; wewn: 109