A A A

ZESPÓŁ TERAPII METODĄ EEG - BIOFEEDBACK

Nowa metoda terapii pozwalająca poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka.

  • Usprawnia umysł poprzez zwiększenie szybkości myślenia, koncentracji uwagi, pamięci, kreatywności, planowania itp.
  • Polepsza samopoczucie i funkcjonowanie poprzez redukcję lęku i napięcia, tremy, zaburzeń psychosomatycznych {bóle głowy, zaburzenia snu itp.}.
  • Pomocna szczególnie w terapii dzieci z zaburzeniami w koncentracji uwagi, pamięci, ze specyficznymi trudnościami w nauce {dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią}, zaburzeniami emocjonalnymi i psychosomatycznymi.

Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.

Osoba trenująca widzi na monitorze wideogrę, którą steruje wyłącznie za pomocą własnych myśli.

Wykres fal mózgowych rejestrowanych przez elektrody na głowie trenującego przekazywany jest do komputera terapeuty, który obserwuje jakie fale należy wzmacniać, a jakie osłabiać.

Kiedy trenujący wytwarza fale o pożądanej częstotliwości gra się udaje i otrzymuje punkty. Jeżeli przeważają fale niepożądane, nie dostaje punktów.

Sprzężenie zwrotne polega na dostarczaniu osobie trenującej ciągłej informacji wizualnej i słuchowej o występowaniu pożądanych lub niepożądanych w danej chwili fal mózgowych w przebiegu wideogry. W ten sposób utrwala się optymalny wzorzec pracy mózgu.

Terapia nie ma działań ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia.

 Prowadzimy terapię Biofeedback dla dzieci i młodzieży, będących pacjentami naszej Poradni.

Terapia ta jest uzupełnieniem innych form terapii prowadzonych w TOP, trwających ponad 3 miesiące.

Dzieci powinny być wcześniej zdiagnozowane przez psychologa w zakresie ogólnej sprawności intelektualnej oraz dysfunkcji, będącej powodem skierowania na terapię.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie badania EEG z dokładnym opisem dla celów terapii Biofeedback.

W zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń potrzebnych jest od 10 do 30 {i więcej} sesji treningowych po ok. 60 minut, prowadzonych minimum 1 raz w tygodniu.

Uczestniczenie w terapii Biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem {np. reedukacji, psychoterapii itp.}.  (tu znadziesz dodatkowe informacje)