A A A

Szkolenie dla rad pedagogicznych/nauczycieli

Uczeń z uszkodzonym narządem słuchu w przedszkolu/szkole.

Adresaci: 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych i integracyjnych mających pod opieką dziecko z niepełnosprawnością słuchową.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z klasyfikacją wad słuchu i ich konsekwencjami dla rozwoju i funkcjonowania edukacyjnego dziecka; - charakterystyka ucznia z uszkodzonym narządem słuchu 
  • omówienie specjalnych potrzeb edukacyjnych konkretnego dziecka; 
  • opracowanie zaleceń do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego;

Liczba godzin: 3

Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019 (na indywidualne zaproszenie przedszkola/szkoły)

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mail na adres: sekretariat@poradnia-top.pl

Prowadzący: mgr Ewa Kozłowska – logopeda, surdopedagog; mgr Agnieszka Gierasimiuk – psycholog

Rok szkolny 2017/2018