A A A

ZAJĘCIA RUCHOWO- TERAPEUTYCZNE DLA MŁODZIEŻY 13-15 LAT

Celem spotkań będzie zrozumienie emocji jakich doświadczamy w naszym życiu i tego jaki wpływ mają one także na nasze ciało. Warsztaty będą też miejscem gdzie będzie można się przyjrzeć relacjom z drugim człowiekiem.

Program warsztatów:

  1. Ciało a przeżywanie własnej wartości 
  2. Zatrzymana ekspresja- co mnie krępuje 
  3. Budowanie relacji z otoczeniem 
  4. Ja ugruntowany/a. Co to dla mnie znaczy ?

Sposobem pracy podczas zajęć będzie doświadczanie siebie poprzez:

  • taniec 
  • oddech 
  • głos
  • muzykę 
  • rysunek 
  • relaksacje

Warsztaty będą składać się z 4 spotkań po 2 godziny, w grupie do 12 osób.

Przed udziałem w warsztatach zapraszam na konsultacje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu .

Rozpoczęcie warsztatów nastąpi po zebraniu się grupy w poniedziałki o godzinie 18- stej.

Zapisy telefoniczne u prowadzącej:  Katarzyna Kurska-Wilk, psycholog

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 114 

W poniedziałek 9-14 i wtorek 13-18.

Rok szkolny 2018/2019