A A A

Słucham i słyszę dźwięki, sylaby

  • trening umiejętności fonologicznych

  • zajęcia dla dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej

Celem zajęć:

jest rozwinięcie sprawności fonologicznych, które leżą u podstaw nauki czytania i pisania.

Te sprawności fonologiczne to:

  • rozpoznawanie i tworzenie rymów i aliteracji, 
  • umiejętność analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, 
  • swobodne operowanie – usuwanie, dodawanie lub przestawianie elementów fonologicznych w słowach.

Czas trwania zajęć: 

10 tygodni (zajęcia rozpoczynają się po zebraniu grupy).

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 16.00 - 17.00

Uczestnicy grupy:

dzieci z I i II klasy szkoły podstawowej

Udział w zajęciach jest poprzedzony badaniem przy pomocy Baterii Testów Fonologicznych.

Zapisy telefoniczne u prowadzących zajęcia:

Agnieszka Ciesielska – psycholog, logopeda 

Małgorzata Golanowska - logopeda 

Centrala: 22 822-36-01;  22 822-60-47; 22 822-06-11 wew.202, 101 206.


Rok szkolny 2019/2020