[#area2]
A A A

„MATLANDIA – matematyka nie musi być trudna”

Grupowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów klas V

Cel zajęć:

  • Rekonstrukcja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności matematycznych.
  • Rozwijanie funkcji leżących u postaw powodzenia w nauce matematyki. 
  • Uświadomienie roli umiejętności matematycznych w różnych aspektach życia codziennego. 
  • Kształtowanie odporności emocjonalnej na sytuacje trudne. 
  • Wspieranie zainteresowania ucznia działalnością matematyczną.
  • Rozwijanie komunikacji i zdolności współpracy w grupie. 
  • Wspomaganie kreatywności, inicjatywy własnej, twórczego myślenia.

 

Termin zajęć: od października 2019 r. – w poniedziałki o godz. 16.30

Prowadzące:: psycholog Agnieszka Mazurek-Krencik i psycholog Joanna Tokarska 

Zgłoszenia na warsztaty: osobiste  (pokój 106) i telefonicznie u prowadzących  tel. 22 822-36-01 i  22 822-06-11; wew. 106.

 

Rok szkolny 2019/2020