A A A

Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu

Cele zajęć:

Założeniem Metody Dobrego Startu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Metoda ta ma bardzo dobry wpływ na rozwój złożonych czynności, jakimi są czytanie i pisanie.


Czas trwania zajęć: październik 2018 r. – styczeń 2019 r. 

Uczestnicy grupy: dzieci 5-6 lat.

Termin zajęć: piątek 15.00 - 16.00

Prowadząca: Aleksandra Paderewska - pedagpg specjalny

Zapisy telefoniczne u prowadzącej:

Centrala: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 201.


Rok szkolny 2018/2019