A A A

Katarzyna Pachniewska – absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz Podyplomowe Studia Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w zakresie Seksuologii Klinicznej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, wczesnej interwencji dla dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.

W Poradni pracuje w dziale orzecznictwa dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Zajmuje sie diagnozą psychologiczną, poradnictwem i orzecznictwem dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową. Udziela konsultacji i poradnictwa dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci niewidomych i słabowidzących.

Ponadto prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów w zakresie:

  • wspierania rozwoju psychoseksualnego
  • problemów związanych z przejawami seksualności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością,
  • trudności związanych z rozwojem psychoseksualnym (w tym, związanych z orientacją seksualną),
  • edukacji seksualnej.