A A A

Katarzyna Pachniewska – Katarzyna Pachniewska – absolwentka Wydziału Psychologii (specjalizacja w zakresie Psychologii klinicznej dziecka oraz Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej) Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz Podyplomowe Studia w zakresie Seksuologii Klinicznej przy Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W trakcie procesu certyfikacji seksuologa klinicznego PTS.

Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej, rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej oraz seksualności dzieci, młodzieży i osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, ze spektrum autyzmu. Cały czas podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach, poddając się superwizji, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych.

W Poradni pracuje w Zespole pomocy psychologicznej rodzinie z małym dzieckiem i z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym.

Prowadzi konsultacje i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów w zakresie:

  • wspierania rozwoju seksualnego 
  • problemów związanych z przejawami seksualności dzieci i młodzieży; w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i/lub z niepełnosprawnością,
  • profilaktyki zachowań seksualnych niekorzystnych rozwojowo, 
  • trudności związanych z rozwojem psychoseksualnym (w tym, związanych z orientacją seksualną), 
  • edukacji seksualnej.