A A A

Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów szkoły podstawowej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się „Doskonalenie umiejętności czytania i pisania”

Cel warsztatów: poprawa czytania w zakresie techniki, tempa i rozumienia oraz usprawnianie pisania pod względem ortograficznym i graficznym

Program warsztatów:

 • ćwiczenia integracji międzypółkulowej
 • rozwijanie koncentracji uwagi 
 • usprawnianie funkcji psychomotorycznych, leżących u podstaw czytania i pisania:
  • słuchowo – językowych 
  • wzrokowo –przestrzennych  motorycznych 
  • integracja tych funkcji 
 • doskonalenie umiejętności czytania (technika, tempo i rozumienie) – czytanie z przeciąganiem sylab, z użyciem wskaźnika 
 • trening ortograficzny (utrwalanie zasad pisowni, pisanie zdań z pamięci, odpowiednia korekta błędów) 
 • poprawa poziomu graficznego pisma (terapia ręki)

Czas trwania: od października 2017 r. do maja 2018 r. – wtorki godz. 13.00 – 17.00

Prowadząca:  mgr Grażyna Cerańska terapeuta pedagogiczny

Zgłoszenia na warsztaty: telefonicznie u prowadzącej- tel. 822-36-01 i 822-06-11; wew. 206.

 

Rok szkolny 2017/2018