A A A

Warsztaty:

Technika mowy i higiena głosu w pracy nauczyciela.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych, którzy w swej codziennej pracy narażeni są na kilkugodzinny wysiłek głosowy w warunkach wymagających zwiększonej intensywności głosu.

Cele warsztatów:

  • zapoznanie uczestników z warunkami bezpiecznego, higienicznego (bez uczucia zmęczenia i dyskomfortu) wydobywania głosu, 
  • wyposażenie w komplet ćwiczeń oddechowych, głosowych i relaksacyjnych warunkujących mówienie higieniczne, 
  • poznanie własnych możliwości głosowych w oparciu o subiektywne odczucia uczestników, 
  • barwa, głosu, modulacja, nośność jako istotne elementy wpływające na odbiór mowy, 
  • praktyczne zastosowanie ćwiczeń na wybranych tekstach,

Liczba uczestników: 7 osób 

Czas trwania zajęć:

I edycja wtorki godz 16.00-17.30 od października 2017 r.

II edycja wtorki godz 16.00-17.30 od lutego 2018 

Liczba godz.:  20 godzin (10 spotkań)

Termin Zgłoszenia:  wtorek, środa godz. 13.00-16.00 tel: 22 822 60 47; 22 822 36 01; 22 822 06 11:  wewnętrzy 302

Prowadząca: mgr Ewa Kozłowska , logopeda, nauczyciel techniki mowy

Uwaga: U czestnicy warsztatów proszeni są o niekrępujący, swobodny ubiór, miękkie obuwie oraz przyniesienie karimaty lub kocyka na potrzeby ćwiczeń wykonywanych na podłodze.

Rok szkolny 2017/2018