A A A

Anna Kardynał - psycholog, absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Liczne kursy doskonalące w przebiegu pracy zawodowej.

W Poradni pracuje w dziale orzecznictwa specjalnego dla dzieci z dysfunkcją wzroku. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, poradnictwem i orzecznictwem dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzrokową, udziela konsultacji dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci słabo widzących i niewidomych.