A A A

Bożenna Sawicka - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja w zakresie psychologii wychowawczej.

W Poradni zajmuje się pomocą dla dzieci mających trudności w nauce (SP kl. IV-VI i GIM.), w tym - specjalistyczną diagnozą stanowiącą podstawę terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi powodującymi specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia). Prowadzi zajęcia Metodą Warnkego dla uczniów Szkoły Podstawowej (klasy III - VI).

Terapia Metodą Warnkego - trening nakierowany na przyczyny dysleksji (zaburzenia ośrodkowego przetwarzania bodźców wzrokowych i słuchowych).

Cel: automatyzacja procesu przetwarzania w.w. bodźców w ośrodkowym układzie nerwowym.